پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

نماندست چیزی به جزغم ... مهم نیست گــرفته دلـــم از دو عالم ... مهـــم نیست   فقــــط  آرزو  مـــی کنم  کــــه  بمیرم پس از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
دیریست که رندانه شرابی نکشیدیم در گوشهٔ باغی می نابی نکشیدیم چون سبزه قدم بر لب جویی ننهادیم چون لاله قدح بر لب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید