بهار بهترینی هست

خبر دارم که در فردای فرداها

بهار بهترینی هست

دری را می‌گشایی :

پشت آن ، درهای دیگر هم

خبر دارم

گشوده می‌شود آن آخرین در هم ..

بهاری پشت آن در

لحظه‌ها را می‌شمارد باز

و هر قفلی

کلیدی تازه دارد باز

من از دیروزهایِ رفته دانستم

که در امروز ما ، تقدیر فردا آفرینی هست

خبر دارم

بهار بهترینی هست !

 

{ سیدعلی میرافضلی }

/ 5 نظر / 26 بازدید
پیشتاز اسپرت

بهار مثل جان در کالبد شهر جاریست بوی شقایق و سنبل و زنبق،مشام ادمی را که هنوز از عاطفه ها فاصله نگرفته پر کرده و بزودی زمستان پیر و فرتوت،رخت از زمین بر می بندد و تا سال دیگر از ما دور میشود[گل]

پویا

سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست .... در میان این و آن فرصت شمار امروز را... (سعدی)[گل]

زهـــــرا

بهار سخاوتمند است، دامنی از گل به زمین می بخشد کمی پای درس بهار بنشینیم. بهار، ره آورد تفاهم زمین و آسمان است بهار، محصول یگانگی است [گل][گل][گل]

سعیدرضازاده

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز