نماندست چیزی به جزغم ... مهم نیست گــرفته دلـــم از دو عالم ... مهـــم نیست   فقــــط  آرزو  مـــی کنم  کــــه  بمیرم پس از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
دیریست که رندانه شرابی نکشیدیم در گوشهٔ باغی می نابی نکشیدیم چون سبزه قدم بر لب جویی ننهادیم چون لاله قدح بر لب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید
اسفند 96
1 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
28 پست