قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید
اسفند 96
1 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
28 پست